Informacje w języku polskim - Informationen auf Polnisch

Dnia 17.07.2020 o godz. 23:59 wygasa ogólne rozporządzenie Ministerstwa Pracy, Zdrowia i Spraw Społecznych.

 

Wszystkie osoby, które do tego momentu były objęte kwarantanną bez indywidualnej decyzji, zostają z niej zwolnione dnia 18.07. o godz. 0:00. Nie będą wydawane decyzje o zwolnieniu.

 

Wszystkie osoby, które otrzymały indywidualną decyzję o czasie kwarantanny lub jeszcze ją otrzymają, zostaną z niej zwolnione dopiero po otrzymaniu decyzji o zwolnieniu od miejscowego urzędu ds. porządku i bezpieczeństwa publicznego.